Veelgestelde vragen / Wat is het verschil tussen een tandarts, tandprotheticus, tandtechnicus en KPT-er?

Wat is het verschil tussen een tandarts, tandprotheticus, tandtechnicus en KPT-er?

Een tandarts meet de gebitsprothese aan en laat deze vervolgens vervaardigen door een tandtechnicus. De tandprotheticus werkt zelfstandig aan uw prothese, vanaf het aanmeten tot het eindresultaat. Een doorverwijzing van uw tandarts is in de meeste gevallen dus niet nodig. Een tandtechnicus werkt in opdracht van een tandarts en maakt de fysieke prothese in het laboratorium. Een KPT-er is een tandtechnicus die een cursus heeft gevolgd en volgens de verlengde-arm constructie onder toeziend oog van een tandarts mag behandelen.