Behandelingen / Rebasen (opvullen)

Rebasen (opvullen)

Zit uw prothese los, niet meer prettig of breekt deze regelmatig? Dan is in veel gevallen het opvullen (rebasen) van de prothese een oplossing. Door het slinken van uw kaken kan uw kunstgebit losser komen te zitten. Met een rebasing is dit eenvoudig te herstellen en past het kunstgebit weer goed in uw mond. Er wordt een afdruk gemaakt in de prothese en in ons laboratorium wordt de ruimte in uw prothese opgevuld. Over het algemeen hebben wij hier ongeveer drie á 4 uur voor nodig en hoeft u de prothese vaak maar even te missen.

Rebasing